Jak integrovat službu Pickup

Služba Pickup umožňuje doručení do jednoho z výdejních míst, které si příjemce zásilky vybere podle svého přání. Aby si zákazníci vašeho e-shopu mohli zvolit konkrétní Pickup, je potřeba integrovat nástroj pro vyhledávání. Nabízíme vám několik možností, jak nástroj pro vyhledávání výdejních míst přidat do formuláře vašeho e-shopu.

Možnosti integrace

Upozornění:

Od 26. 3. 2018 se změní formát ID výdejních míst. Původně bylo použité 6místné číslo (např. 425590). Nyní je nově v ID 2místný prefix označující zemi (dle normy ISO 3166-1) a následně 5místné číslo (např. CZ10040). Tato změna se projeví ve všech možnostech integrace uvedených níže. Mapování původních a nových ID naleznete na tomto odkazu.

1. Použití přesměrování

Váš košík (objednávkový formulář) může přesměrovat zákazníka na http://pickup.dpd.cz/?address=Město, ulice, PSČ&return=http://example.com/objednavka, kde si může vybrat nejbližší výdejní místo. Po výběru místa bude zákazník přesměrován zpět na váš eshop. V POST parametrech jsou předány následující parametry podle toho, které výdejní místo si zákazník vybral.

parcelshop_id
ID vybraného výdejního místa, více informací lze získat pomocí API.
parcelshop_name
Jméno výdejního místa.
parcelshop_address
Adresa výdejního místa.

2. Použití Web service

Další varianta je pomocí Web service. Služba nabízí několik metod na její využití. Ukázku vlastní integrace v PHP lze stáhnout zde.

http://pickup.dpd.cz/api/get-all

Na této adrese lze stáhnout všechna výdejní místa. Vrácená data jsou ve formátu JSON.

{
 'status': [pokud se vše povedlo, hodnota je 'ok', jinak 'error'],
 'code': [návratový kód, 200 = ok],
 'count': [počet vrácených výdejních míst],
 'hash': [stejná výdejní místa ve stejném pořadí mají stejný hash],
 'data': {
  'items': [list všech výdejních míst]
 }
}

http://pickup.dpd.cz/api/get-parcel-shop-by-id?id=228314

Další možností je stažení jednoho konkrétního výdejního místa podle jeho ID.

{
 'status': [pokud se vše povedlo, hodnota je 'ok', jinak 'error'],
 'code': [návratový kód, 200 = ok, 404 = id nebylo nalezeno],
 'count': 1,
 'data': { [data výdejního místa] }
}

http://pickup.dpd.cz/api/get-parcel-shops-by-address?address=Mesto%2C+Ulice%2C+PSC&limit=5

Na této adrese lze stáhnout několik nejbližších výdejních míst podle adresy. Jejich počet lze změnit pomocí parametru limit. Maximální počet je 100.

{
 'status': [pokud se vše povedlo, hodnota je 'ok', jinak 'error'],
 'code': [návratový kód, 200 = ok, 1001 = neznámá adresa],
 'count': [počet vrácených výdejních míst],
 'hash': [stejná výdejní místa ve stejném pořadí mají stejný hash],
 'data': {
  'items': [list všech výdejních míst]
 }
}

3. Integrace do formuláře

Je možná také integrace přímo do vašeho formuláře pomocí Javascriptu. Script vyžaduje framework jQuery a jako vstupní parametry má políčko select boxu, kde chcete zobrazit výdejní místa a inputy, kde uživatel vyplňuje svoji adresu.

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>
<script src="http://pickup.dpd.cz/api/formIntegration"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
 dpdShipping.setBox($('select[name="odberne_misto"]'));
 dpdShipping.addField($('input[name="ulice"]'));
 dpdShipping.addField($('input[name="mesto"]'));
 dpdShipping.addField($('input[name="psc"]'));
});
</script>

Ulice <input type="text" name="ulice" value=""><br />
Město <input type="text" name="mesto" value=""><br />
PSČ <input type="text" name="psc" size="5" value=""><br />
Odběrné místo <select name="odberne_misto" id="dpd_shippingplace"></select>

4. Vlastní řešení - stažení seznamu výdejních míst

Pro účely vlastního řešení integrace nebo pro vytvoření seznamu výdejních míst můžete využít stažení seznamu ve formátu CSV nebo XML. Pro zajištění aktuálnosti vám doporučujeme aktualizovat stažený seznam každý den. V případě použití neaktuálních informací může dojít ke zdržení v doručení zásilky, případně k jejímu vrácení odesilateli.

Aktuální seznam všech výdejních míst Pickup získáte na těchto adresách:

5. Informace pro zákazníky s vlastním software

Zákazníci, kteří používají pro tisk přepravních štítků a odesílání dat o zásilkách vlastní software, musí před využitím služby Pickup odpovídajícím způsobem upravit štítek a datovou větu.

U služby Pickup je ke standardnímu štítku (obsahuje adresu výdejního místa a jméno příjemce) potřeba tisknout i štítek dodatkový (obsahuje úplnou adresu příjemce).

MPSEXPDATA musí v řádku HEADER obsahovat adresu výdejního místa jako adresu příjemce a navíc musí být přidán řádek PERS s přepínačem 4 (doručení do výdejního místa Pickup) a adresou skutečného příjemce.

Více informací o vzhledu štítku a struktuře datové věty najdete na http://www.dpd.cz/dokumentace/.

6. Možnost omezení vybraných výdejních míst

Chcete-li pro vaše zákazníky omezit výběr výdejních míst, je potřeba vytvořit seznam povolených (nebo zakázaných) PS ID (ParcelShop ID)  - záleží pouze na tom, zda filtrování (omezení) zakazuje nebo povoluje vybranou skupinu. Omezení nelze aplikovat na mapu.

Seznam povolených výdejních míst je ideální tvořit z kompletního seznamu PS, který je dostupný například na:

http://dpdparcelshop.cz/export/xml a http://dpdparcelshop.cz/export/csv

Aplikováním filtru na sloupec Company je možno získat seznam povolených ID (sloupec ID).

Příklad: Chci pouze výdejní místa DPD CZ. Stáhnu seznam PS, aplikuji filtr na sloupec Company, kde zobrazím pouze informace k těm PS, u kterých obsah pole Company začíná DPD CZ. Tím získám seznam povolených ID. Všechna ID mimo tento seznam pak ve všech návratových hodnotách skryji (nezobrazím).

Jelikož může docházet ke změnám PS ID, tak je potřeba počítat jak s aktualizací všech výdejních míst, tak i s aktualizací seznamu povolených PS.

7. Možnost platby kartou u jednotlivých partnerů

V současné době lze platit dobírku platební kartou ve všech našich depech DPD. Platbu kartou nelze provádět v pobočkách Uloženka.cz.